Müzayede Kuralları

-Düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki … maddelik şartların tamamını kabul ederler.

1- Bedesten Müzayede aracı durumdadır. Müzayedede satılan mallar satıcılara ve kendi koleksiyonlarımıza ait mallardır.

2- Bedesten Online Müzayedelere katılmak için www.bedestenmuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur. 

3 - Malı en yüksek pey veren kişi alır. Bir mala pey veren, kendisinden önceki pey verenin bir üst pey ilavesiyle o malı alır. Online müzayedelerde fiyat artırımı “Pey Ver” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Bedesten Müzayede tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur. Bedesten online Müzayedelerde belirtilmiş olan fiyatlar, başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına mal satılmaz.

4 - Müzayede pey artırımı aşağıdaki gibidir:

Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları:

1.          1.TL ‘den 10.TL’ye kadar – 1.-TL

2.        10.TL’den 30.TL’ye kadar – 2.-TL

3.        30.TL’den 50.TL’ye kadar – 3.-TL

4.        50.TL’den 100 TL’ye kadar – 5.-TL

5.       100.TL’den 250.TL’ye kadar – 10.-TL

6.       250.TL’den 500.TL’ye kadar – 25.-TL

7.       500.TL’den 1.000.TL’ye kadar – 50.-TL

8.      1000.TL’den 5.000.TL’ye kadar  – 100 TL

9.     5000.-TL’den 10.000 TL’ye kadar – 250 TL

10.  10.000.TL ve üzeri – 500.TL olarak pey artırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

5 - Alıcılardan aldıkları mal tutarlarına ilave olarak %15 komisyon + KDV alınacaktır.

6 - Alıcı alım bedeli, alım bedeli üzerinden KDV, Alıcı Komisyonu ve Alıcı Komisyonu üzerinden KDV’den oluşan Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle müzayede bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ödemekle yükümlüdür. Alıcı Bedesten Müzayede’den satın almış olduğu eserleri teslim alabilmek için Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödemiş olması gerekmektedir. Tüm ödemelerini yapan alıcıların, ürünleri ödeme gününü takip eden en geç 7 gün içinde kargoya teslim edilecektir.

7 – Bedesten Müzayedede satılan bir lot’un mülkiyeti, alıcı lotun karşılığı tüm meblağ ve vergileri ödedikten sonra,üzerine geçecektir.

8 - Satın alınan tüm eserler için satış fişi veya fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese el ile veya e-fatura ile tanzim edilir. Müşteriye verilen satış fişi ve fatura yasal zorunluluk nedeniyle Bedesten müzayede tarafından tanzim edilmektedir.

9 -Yapılacak müzayede BK: 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48.maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 10 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Bedesten Müzayede dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %5 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Bedesten Müzayede’nin sair dava ve talep hakları saklıdır.

10 - Bedesten Müzayede lot’un açıklaması ve tarifi ile, hukuki durumu arasındaki farklılıktan mesul olmayacaktır.Lotlar ile ilgili fotoğraf vb. bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Malın hakiki rengini, tonunu ve durumunu göstermeyebilir.

11 – Bedesten online müzayedeye katılanlar eserleri Bedesten müzayede iletişim adresinde önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcılar bu durumu önceden kabul eder. Bedesten Müzayede satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Bedesten Müzayede firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.10 - Bedesten Müzayede lot’un açıklaması ve tarifi ile, hukuki durumu arasındaki farklılıktan mesul olmayacaktır.Lotlar ile ilgili fotoğraf vb. bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Malın hakiki rengini, tonunu ve durumunu göstermeyebilir.

12 - Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz.

13 - Bedesten Müzayede Online müzayedelerinde satılan eserleri sadece alıcıların 16-Bedesten Müzayede İnternet adresinde ve online kataloglarda yer alan bütün görsel ve materyaller Bedesten müzayedenin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle kullanılamaz.

14 – Bedesten Müzayede online müzayedelerinde satın alınan mallar alıcıların Türkiye’deki adreslerine kargo ile teslim edilir.

15 - Bedesten Online Müzayede kapsamın’da satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında Bedesten Müzayede satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

16 - Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün kendisine yollanması sırasında verilen bilgilerdeki yanlışlık ve adres değişikliği nedeniyle geç ulaşma ve kargodaki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına ürünün geç ulaşmasında Bedesten Müzayede sorumlu değildir.

17 -Bedesten müzayedede yer alan herhangi bir lot ve eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

18 - Sitemize kayıt olurken verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefon  numaranıza bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunları almak istemiyorsanız bedestenmuzayede@gmail.com  adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir.

19- www.bedestenmüzayede.com sitenize üyelik sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime(cep telefonu,mail adresim vs) gerek her türlü üyelik-alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem,gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Bedesten Müzayede ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği,iletişim adres bilgilerimin(isim, cep telefonu, mail adresi, vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizindeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS- e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim(kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği)ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim ve haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Bedesten Müzayede’nin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim,telefonla arama,otomatik arama bilgisayar,telefon,internet,sosyal medya ile online reklam ağları,kablosuz bağlantılar,faks,e-posta/mail,whatsapp ve diğer elektronik iletişim araçları - kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler,diğer iletiler ile tarafıma göndermesine şahsi onayım ve rızam vardır.

20 -Bedesten Müzayede İnternet adresinde ve online kataloglarda yer alan bütün görsel ve materyaller Bedesten müzayedenin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle kullanılamaz.

21 -Bedesten Müzayede, şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Bedesten Müzayede hakkında, satıcı ile aracı konumunda bulunmasından dolayı BK:214 ve BK: 218.maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler müzayedelerimize üye olamaz.

22 - Bedesten Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23 - Bedesten Müzayede Sitemize üye olarak online müzayedeye katılan alıcılar ve satış için Bedesten müzayedeye ürün veren satıcılar yukarıdaki 23 maddelik yazılı şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.